Datum/Tid
17/09/2016
11:00 - 16:00

Sortbestämning och mustning av päron och äpplen

Plats
Mustningslokal
Adress
Arby 209
38894 Vassmolösa
Sverige


Kanske har du en eller flera sorter hemma som du vill veta namnet på eller musta?

Joja Geijer har här i trakten genomfört en inventering av gamla fruktsorter i parker och trädgårder. Han har specialiserta sig på päron, särskilt gamla sorter. Kalmar-Ölandstrakten är känd för sin mångfald av ädla fruktsorter.

OBS! För säker sortbestämning behövs minst fem välutvecklade frukter. Dessutom är det bra om du kan ta ett enklare foto av trädet, till exempel med mobilkameran.