Fruktsorter


Bag-in-Box


Fruktmognad


Fruktkvalité


Bandpress


Vanliga frågor

Hur mycket must får jag av mina äpplen?

Beroende på mognadsgrad och äpplensort kan man räkna med ett utbyte på mellan 50% och 70%, dvs 10 kg äpple ger mellan 5 och 7 liter must.

Väntetid?

Eftersom MustXPress är ett småskaligt musteri som lägger mycket vikt på kvalité är kapaciteten naturligtvis begränsad. Det är en självklarhet för mig att dina äpplen blir till din must. Under högsäsongen är därför en viss väntetid svårt att undvika.

Du kan antingen vänta och vara med under mustningen eller att du som åren innan lämnar frukten och sedan – när musten är klar- hämtar musten efter att du har fått ett meddelande – via mail eller SMS.

Vilken kvalitét behöver äpplena ha för att kunna mustas?

Frukten får inte vara rutten eller möglig, då riskerar man att få mögelgifter i sig och dessutom äventyrar man mustens hållbarhet. Däremot talar mycket för användning av fallfrukt: Den höjer mustens smak, dessutom får man användning för dem äpplen som man annars skulle ha slängt. Alla frukter kommer att sorteras och tvättas innan mustningen.

Hur ska äpplen lagras i väntan på mustningen?

Svalt och i väl ventilerade lådor; tättslutande backar snabbar på mognaden (och mögelbildningen) genom att äpplena avsöndrar etylen, en slags växthormon. I plastpåsar är dessutom risken stor att äpplena mosas. Senare under året kan det finnas risk för frostskada och då kan äpplena täckas nattetid med filt eller dylikt.

Hur ska musten förvaras?

Musten i bagen ska lagras mörkt och svalt (men frostfritt), för att bevara så mycket som möjligt av vitaminerna. Hållbarheten är minst ett år. Det går bra att lagra refill-bagen utan box, t ex i plastbackar , men ser till att inga gnagare har tillgång .Det rekommenderas inte att lagras i trälådor pga risken för att bagen får en skada genom en trästicka.

Öppnar man bagen, ska den förvaras liggande, helst lite framåt lutande, för att förhindrar att luft tränger in i bagen under tappningen. En öppnad bag håller sig i 3 månader vid rumstemperatur – och behöver alltså inte lagras i kylen. Den bör ej frysas in. 

Vad är äppelmust?

Äppelmust är en traditionell beteckning för naturlig färskpressad äppeljuice utan tillsatser. Sötman kan variera med olika äppelkvalitéter men är till 100% fruktens egen socker.