Som ett första steg är vi tvungna att anpassa våra öppettider till den låga äppelskörden och minskar antal mustdagar per vecka. Vi ber alla kunder att boka tider, så att vi kan bedöma om vi behöver utöka antal dagar igen.