Inför säsongen 2009 kompletteras musteriet med en vattenpress (120 liter innehåll) till och anordningen på släpet ändras någorlunda.